Jak tworzyć formuły?

Jak tworzyć formuły w OpenOffice?

Jeżeli formuła zawiera odwołania do komórek, wynik jest aktualizowany automatycznie wraz ze zmianą zawartości komórek. Program Oracle Open Office Calc dostarcza wielu funkcji, za pomocą których można zaprojektować formuły do wykonywania obliczeń. Formuła zaczyna się od znaku równości (=) i może zawierać wartości, odniesienia do komórek, operatory, funkcje oraz stałe. Aby utworzyć formułę kliknij komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik formuły. Wpisz =, a następnie wpisz formułę. Na przykład metanabol aby dodać zawartość komórki A1 do zawartości komórki A2, wpisz wzór =A1+A2 w innej komórce. Zatwierdź Enter. Aby edytować formułę kliknij komórkę zawierająca formułę. Formuła jest wyświetlana w wierszu wprowadzania danych na pasku Formuła. Kliknij na wierszu wprowadzania danych i dokonaj zmian. Aby usunąć część formuły, naciśnij klawisz Delete lub BackSpace. Naciśnij klawisz Enter.