Jak formatować arkusz kalkulacyjny?

Jak formatować arkusz kalkulacyjny w OpenOffice?

Program Oracle Open Office Calc zawiera funkcję Autoformatowanie, dzięki której jednolite sformatowanie zakresu komórek można uzyskać po kilku kliknięciach. Wybierz zakres komórek, które mają zostać sformatowane. Wybierz zakres komórek, które mają zostać sformatowane np. hormon wzrostu. Wybierz minimalny zakres komórek 3×3.Wybierz Format->Autoformatowanie.Wyświetlone zostanie okno dialogowe Autoformatowanie. Z listy formatów, wybierz żądany format, a następnie zatwierdź OK.