Jak zarchiwizować dane za pomocą 7-Zip?

Jak zarchiwizować dane za pomocą 7-Zip?

Uruchamiamy program 7-Zip, a następnie otworzy się okno programu, w którym ukażą się składniki folderu Mój komputer. Znajdujemy swój katalog z danymi w odpowiedniej lokalizacji i zaznaczamy dane które chcemy poddać archiwizacji. Dane możemy zaznaczyć za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+A, bądź jeśli chcesz zaznaczyć wybrane pozycję wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i zaznacz dane pliki za pomocą myszy ? klikając w nie. Następnie wciśnij przycisk Dodaj. W następnym oknie pojawi się szereg opcji do wyboru. Wybieramy z rozwijanej listy Format archiwum jako zip. Zatwierdzamy OK. Jeśli nie zmienialiśmy ścieżki docelowej gdzie ma powstać plik archiwum pojawi się on w naszym katalogu z którego braliśmy dane do archiwizacji. Plik został pomyślnie rozpakowany.