Ukrywanie konta użytkownika Windows XP

altctrldeldelW celu utworzenia „niewidzialnego” konta należy najpierw utworzyć normalne konto oraz ukryć je dokonując odpowiednich zmian w rejestrze systemowym.

Nie logujemy się na nowe konto! Wszystkich opisanych zmian dokonujemy z poziomu konta użytkownika z prawami administratora, na którym tworzyliśmy nowe konto.

Dostęp do rejestru systemowego uzyskujemy wybierając: Start / Uruchom. W otwartym w ten sposób okienku należy wpisać regedit, a następnie kliknąć OK.

Uaktywnione zostanie okienko Edytora rejestru . W prawym panelu, klikając na małych kwadracikach ze znakiem „+” przechodzimy do następującej gałęzi rejestru:

HEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon \ SpecialAccounts \ UserList

Rozwinięcie ostatniego elementu spowoduje wyświetlenie zbioru elementów widocznych w prawym panelu . Jest wśród nich konto głównego Administratora systemu (odpowiednik konta root w Linuksie), które przy normalnych ustawieniach nie jest widoczne na ekranie logowania.

W prawym panelu klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy: Nowy / Wartrość DWORD.
Pojawi się nowy wpis: Nowa wartość #1. Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy Zmień nazwę. Teraz dokładnie wpisujemy nazwę nowego konta użytkownika (tego, które ma zostać ukryte).

Kontrolując wpisy w poniższym okienku (prawy panel) możemy stwierdzić, czy pojawiło się ukryte konto!

Na utworzonym w ten sposób obiekcie (tutaj konto Proba) ponownie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Modyfikuj.
Otwarte zostanie okienko , w którym w polu: Dane wartości można wpisać 0 lub 1.

0 – na ekranie logowania nie widać nowego użytkownika.

1 – na ekranie logowania użytkownik jest widoczny.

Po wpisaniu wartości 0 klikamy OK. Od tego momentu nie widać użytkownika na ekranie logowania.

Ukryty użytkownik musi korzystać z tradycyjnego (jak w systemie Windows 2000) ekranu logowania systemu Windows XP. Gdy pojawia się ekran powitalny z kontami użytkowników, należy: trzymając wciśnięte jednocześnie przyciski: Alt
i Ctrl, dwukrotnie nacisnąć przycisk Delete.

Pojawi się wówczas okienko , w którym trzeba ręcznie wpisać nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie kliknąć OK.


Kasowanie ukrytego konta użytkownika

W polu Dane wartości wpisujemy wartość 1 i klikamy OK. Następnie w okienku klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwie ukrytego konta i wybieramy Usuń. Teraz zamykamy okienko edytora rejestru.

Ukryte do tej pory konto użytkownika będzie już widoczne podczas logowania. Kolejnym krokiem jest przejście do Panelu sterowania: Start / Ustawienia / Panel sterowania. Tam klikamy dwukrotnie na ikonie Konta użytkowników, klikamy na nazwie konta, które ma zostać skasowane, w otwartym wówczas okienku klikamy Usuń.

Najprostszym sposobem stwierdzenia, czy w komputerze pojawiły się nowe konta, jest przejście do następującej lokalizacji: C:\ Dokuments and Settings. W otwartym okienku widoczne są foldery z nazwami użytkowników. Oczywiście inspekcji tej należy dokonywać wyłącznie w sytuacji, gdy aktywne jest wyświetlanie ukrytych plików i folderów. W dowolnym folderze wybieramy: Narzędzia / Opcje folderów / teraz zakładka Widok, a następnie wybrać Pokaż ukryte pliki i foldery, kończymy wybierając Zastosuj / OK

Uwaga! Jeśli w Panelu sterowania zmienimy nazwę użytkownika, to zmiana ta będzie widoczna na ekranie logowania. Jednak w lokalizacji C:\ Dokuments and Settings wszystkie pliki użytkownika będą nadal zawarte w folderze, którego nazwa jest pierwotną nazwą konta użytkownika. Chcąc zatem ukryć (lub odnaleźć) konto użytkownika w edytorze rejestru, należy brać pod uwagę jego pierwotną nazwę.