Jak zmodyfikować pasek narzędzi?

Jak zmodyfikować pasek narzędzi?

Warto, aby wszystkie ważne funkcje przygotować sobie na widoku, podczas pracy z programem, a więc odpowiednio zmodyfikować pasek narzędzi, w którym znajdą się najważniejsze funkcje. W tym celu z menu wybieramy opcję Narzędzia, a następnie wybieramy Opcję, a dalej Paski narzędzi, po czym wybieramy zakładkę Skórki i zatwierdzamy tę o nazwie Old toolbar. Ta skórka jest jak najbardziej naturalna. W zakładce Przyciski wybieramy pole Wyświetlarka, gdzie z widocznego paska usuwamy zbędne ikonki, znajdujące się po prawej stronie niebieskiej strzałki w prawo. Aby dodać odpowiednie do pracy składniki i funkcję programu należy wybrać polecenie Dodaj, a następnie Polecenie z lewej strony listy . Możemy dodać bardzo wiele funkcji indywidualnie do naszych potrzeb. Każdemu poleceniu przypisana jest ikona. Dodając polecenie musimy wskazać też ikonę ją symbolizującą . Ikonki musimy sobie przyporządkować sami. Ściągamy ikony w wielkości 32×32, zapisujemy je na dysku i ich miejsce wskazujemy w oknie Plik Ikony. Klikając przycisk Dodaj, w oknie ikon pojawi nam się szary pionowy pasek.

Elektroniczne wagi samochodowe Kersh

Dodaj komentarz