Podstawowe funkcje Audacity

Podstawowymi operacjami w Audacity jest wycinanie bądź wklejanie fragmentów ścieżki dźwiękowej. By zaznaczyć którąkolwiek część należy najpierw upewnić się, że w lewym górnym rogu wybrana jest opcja ?Do zaznaczania?. Pobierz kompresory plików teraz. Później przeciągamy myszkę w fragment który chcemy wyciąć bądź skopiować, klikamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy i przeciągamy myszkę w prawo lub w lewo, zależnie od tego jaki fragment chcemy zaznaczyć. Po zaznaczeniu odpowiedniego fragmentu wybieramy z menu Edycja opcję Wytnij (jeśli chcemy by fragment zniknął z ścieżki dźwiękowej) lub Skopiuj (jeśli fragment ma pozostać na miejscu), albo możemy wybrać opcja Kasuj, co usuwa fragment ścieżki. Ściągnij program do obróbki zdjęć za darmo. Jeśli zaś skopiowaliśmy lub wycięliśmy fragment, możemy go teraz wkleić. W tym celu musimy przenieść kursor myszki na fragment w którym chcemy wkleić, kliknąć lewym przyciskiem myszy i z menu Edycja wybrać Wstaw. Możemy go także wkleić do nowej ścieżki dźwiękowej, w tym celu musimy najpierw wybrać z menu Projekt opcję Nowa Ścieżka Audio, a wtedy wykonać operację opisaną powyżej. Zobacz także programy z kategorii oczyszczanie dysku komputera. By precyzyjniej zaznaczać fragment można przytrzymać Ctrl na klawiaturze, a później przytrzymać klawisz + (by przybliżyć) lub ? (by oddalić).