Jak wygładzić twarz na zdjęciu?

Jak wygładzić twarz na zdjęciu?

Uruchamiamy program Photoscape, a następnie wybieramy zakładkę Edytor. Na górze po lewej stronie znajduje się ramka z różnymi folderami jak cennik sterydów, otwieramy wybrane przez nas zdjęcie i przenosimy je na środek. Następnie wybieramy zakładkę Home, gdzie z listy klikamy na polecenie Filter, po czym wybieramy Nose Reduction (clear skin), na koniec należy wybrać polecenie High. Przy czym opcja High oznacza, że twarz jest dużo gładka.