Jak wprowadzić dane do arkusza kalkulacyjnego?

Jak wprowadzić dane do arkusza kalkulacyjnego w OpenOffice?

Kliknij komórkę, w której chcesz wprowadzić dane. Wpisz lub wklej dane ze schowka do komórki wybierając Edycja->Wklej. Wprowadź dane. Zatwierdź Enter. Aby wpisać tekst w więcej niż jednym wierszu w komórce, naciśnij klawisze Control+Enter na końcu każdego wiersza, a po zakończeniu naciśnij klawisz Enter. Możesz również nacisnąć strzałkę, aby wprowadzić dane i przejść do kolejnej komórki w kierunku strzałki.