Jak zrobić spis treści?

Jak zrobić spis treści w OpenOffice?

Aby utworzyć automatyczny spis treści wchodzimy kursorem w tekście w miejsce gdzie ma być wstawiony spis treści i otwieramy z menu: Wstaw->Indeksy i spisy-> Indeksy i spisy… Po kliknięciu otworzy się okno. W zakładce Indeks/Spis – Wpisujemy tytuł – jeśli ma być inny niż „Spis treści” oraz wybieramy typ spisu, oraz możemy zablokować przed ręcznymi zmianami. Spis może też dotyczyć całego dokumentu, lub danego tylko rozdziału. Po kliknięciu ok, spis zostanie wstawiony.