Jak stworzyć plik PDF?

Otwieramy plik, który chcemy zapisać na dysku i wybieramy z zakładki Plik opcję Drukuj. Następnie wybieramy drukarkę
PDFCreator. Przestawienie drukarki na PDFCreator jest konieczne aby stworzyć plik PDF. Jeśli nie przestawimy domyślnej drukarki na PDFCreator wydrukujemy dokument zamiast stworzyć plik PDF. Następnie klikamy na polecenie Właściwości i tu może ustalić układ dokumentu oraz czy nasz dokument ma być kolorowy bądź czarno-biały. Następnie uruchamiamy drukowanie. W czasie drukowania wyświetli się okienko,w którym mamy możliwość ustalenia parametrów pliku PDF m.in. autora i nazwy. Na zakończenie wybieramy polecenie Zapisz i ustalamy miejsce zapisu stworzonego pliku PDF. Więcej info na forum komputerowe pliki.pl

Dodaj komentarz