Sasser i Exploit

W sieci krąży już nowa mutacja wirusa Sasser. Wirus ten do swego rozprzestrzeniania się wykorzystuje lukę opisaną w biuletynie Microsoftu MS04-011

Tymczasem w sieci ukazał się exploit wykorzystujący przepełnienie buforu w serwerze FTP uruchamianym przez Sassera na zainfekowanym komputerze. Umożliwia to atakującemu na zdalny dostęp do zainfekowanego komputera.

?ródło:
MKS: Sasser.F
Cert: Exploit na Sassera
Czytaj: Usuwamy Sassera z systemu