Jak formatować dokument tekstowy?

Jak formatować dokument tekstowy OpenOffice?

Tekst można formatować ręcznie lub za pomocą stylów. Formatowanie ręczne ma zastosowanie tylko do zaznaczonego tekstu, podczas gdy formatowanie za pomocą stylu dotyczy wszystkich partii dokumentu, w których wykorzystano dany styl. Ręczne formatowanie polega na zaznaczeniu wybranego tekstu i wprowadzeniu zmian. Aby zmienić rodzaj używanej czcionki, wybierz lub wpisz nazwę czcionki w polu nazw czcionek. Aby dodać lub usunąć wypunktowanie lub numerację z listy, kliknij ikonę Włącz/wyłącz numerację lub Włącz/wyłącz wypunktowanie. Aby zmienić rozmiar tekstu, wybierz lub wpisz rozmiar w polu rozmiaru czcionek. Do zmiany wcięcia tekstu posłuż się ikonami wcięcia. Aby zmienić kolor tekstu, kliknij ikonę Kolor czcionki. Aby zmienić kolor tła tekstu, kliknij ikonę Kolor tła lub Wyróżnienie. Z kolei okno Style i formatowanie umożliwia łatwe zastosowanie stylów formatowania. Aby otworzyć okno Style i formatowanie, przejdź kolejno do pozycji Formatowanie->Style i formatowanie. Aby przypisać styl paragrafu, kliknij ikonę Style akapitów u góry okna Style i formatowanie, a następnie kliknij dwukrotnie styl na liście. Aby przypisać styl znaków do tekstu, zaznacz tekst, a następnie kliknij ikonę Style znaków w górnej części okna Style i formatowanie oraz dwukrotnie kliknij styl na liście. Aby zmienić układ wszystkich stron, które korzystają z tego samego stylu co bieżąca strona, należy kliknąć ikonę Style strony w górnej części okna Style i formatowanie oraz dwukrotnie kliknąć styl na liście.