Ukrywanie dysków przed wybranymi użytkownikami w Windows Vista/7

Chcąc zablokować dostęp dla niepożądanych użytkowników, aby nie mogli skorzystać z określonego dysku możemy go ukryć. Aby skorzystać z takiej możliwości musimy najpierw utworzyć dla siebie indywidualne konto użytkownika.

W systemie naszego komputera znajduje się opcja Harmonogram zadań , która umożliwia ukrycie wybranego dysku przed innymi użytkownikami. Aby to uczynić, należy udostępnić określony dysk tylko użytkownikowi korzystającemu z danego konta. Należy pamiętać jednak, że  pozostali użytkownicy muszą korzystać z innego konta (lub kont), dla którego wybrany dysk nie będzie widoczny. Niestety nie można ukryć partycji systemowej C.

Poniżej krok po kroku przedstawiamy jak to utworzyć ukryty dysk:

Kliknij w opcję Start , następnie w polu wyszukiwania wpisujemy zaplanuj zadania. Klikamy Zaplanuj zadania. W oknie Harmonogram zadań wybieramy opcję  Utwórz zadanie podstawowe.

ad480dfc2b94afb8ee22ff7f8c0b0dc7,29,38

Kolejnym krokiem jaki musimy wykonać jest nadanie nazwy zadaniu, może to być np. Mój dysk. Klikamy Dalej. Jako moment wykonywania zadania wybierz Przy logowaniu. Kliknij Dalej.

Następnie określamy, na czym ma polegać zadanie – Uruchom program. Klikamy Dalej. Wpisujemy kolejno  polecenie mountvol oraz literę dysku X: (w miejsce X wstaw literę Twojego dysku), wstaw [Space] oraz wpisz identyfikator partycji. Klikamy Dalej/Tak i zaznaczamy pole Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania. Klikamy Zakończ.

Zaznaczamy teraz  dwa pola: Uruchom tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany oraz Uruchom z najwyższymi uprawnieniami.

W sposób analogiczny tworzymy zadanie, które ukryje dysk, podczas gdy do systemu Windows zaloguje się inny użytkownik. W zadaniu jednak  należy nadać inną nazwę oraz wpisać polecenie mountvol G: /d.

Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki Wyzwalacze, zaznaczamy automatycznie dodany warunek uruchamiania zadania po zalogowaniu na Twoje konto i klikamy Usuń, a następnie  Nowy/Rozpocznij zadanie:  Przy logowaniu/Określony użytkownik/Zmień użytkownika/Zaawansowane/Znajdź teraz. Wybieramy odpowiednie konto użytkownika.

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie oznaczenia partycji, która ma być ukryta. W tym celu wciskamy [Windows] + [R] i wpisz komendę cmd. W okienku Wiersz polecenia wpisujemy mountvol i wciskamy [Enter]. Odszukajemy literę wybranego dysku. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie Oznacz. Teraz zaznaczamy myszą identyfikator dysku widoczny nad jego literą. Wybieramy [Ctrl] + [C]. Zamykamy okienko Wiersz polecenia.