Jak zamazać twarz na zdjęciu?

Jak zamazać twarz na zdjęciu?

Uruchamiamy program i otwieramy zdjęcie zdjęcie, na którym chcemy ukryć twarz. W kolejnym kroku ustawiamy kursor myszy nad zdjęciem. Wciskając i przytrzymując przycisk myszy, rysujemy prostokąt obejmujący twarz, którą chcemy ukryć. Z zakładki Image wybieramy polecenie Effects i Effects browser… W nowym oknie klikamy na Pixelize. Suwakiem regulujemy intensywność filtru. Efekt zmian będziemy mogli podejrzeć w oknie. Zatwierdzamy OK. Wciskając klawisz ctrl + S i postępując zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, zapisujemy na dysku zmieniony obrazek.

Więcej info na porady komputerowe pliki.pl

Dodaj komentarz