Jak tworzyć prezentację?

Jak tworzyć prezentację w OpenOffice?

Aby utworzyć prezentację w OpenOffice wybierz opcję Plik->Nowy->Prezentacja. Aby zapisać prezentację, wybierz pozycje Plik->Zapisz. Aby ułatwić edycję oraz organizację slajdów w programie Impress, można użyć różnych widoków obszaru roboczego. W trybie widoku normalnego można dodawać obrazy do pojedynczych slajdów. Za pomocą funkcji sortowania slajdów można zmieniać kolejność slajdów oraz przypisywać im różne efekty przejścia. W trybie Wzorzec można organizować oraz edytować tytuły slajdów. Aby zmienić układ slajdu w widoku normalnym, wybierz slajd np. tabata, w którym ma być zastosowany nowy układ. W panelu Zadania, należy wybrać układ, który ma zostać użyty. Aby wstawić slajd, kliknij kartę Normalny, aby wybrać widok normalny. Na panelu Slajdy po lewej stronie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w miejscu, w którym ma zostać dodany slajd. Z menu kontekstowego należy wybrać polecenie Nowy slajd. Aby skopiować slajd w widoku normalnym, wybierz slajd do kopiowania. Wybierz Wstaw->Duplikuj slajd. Aby przesunąć slajd w widoku Sortowanie slajdów, przeciągnij slajd w inne położenie. Aby usunąć slajd, zaznacz slajd i wybierz pozycje Edycja->Usuń slajd.