Wyłączanie opcji Uruchom jako w Windows XP 2003

Znajdująca się w menu kontekstowym opcja Uruchom jako pozwala na uruchomienie określonej aplikacji z uprawnieniami innego użytkownika. Wykorzystując tę funkcję, możemy uruchamiać dowolną aplikację jako administrator, dzięki czemu nie będziemy musieli się przelogowywać.

Aby to wykonać należy wybrany plik EXE kliknąć prawym przyciskiem, z menu kontekstowego wybrać funkcję Uruchom jako i podać login oraz hasło użytkownika, z uprawnieniami którego określona aplikacja ma zostać włączona.

Minusem tej funkcji jest stworzenie potencjalnego zagrożenia. W systemach, w których z komputera korzysta kilku użytkowników, którzy nie mają uprawnień administratora, warto ją wyłączyć.
run_as

Aby wyłączyć opcję Uruchom jako należy:

1. Uruchomić edytor rejestru.

2. W menu Start/Uruchom wpisujemy komunikat regedit. Następnie szukamy klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

3. Tworzymy nowy wpis typu DWORD o nazwie HideRunAsVerb oraz nadajemy mu wartość 1 (wartość 0 pozwala na powrót do pierwotnego stanu).

4. Restartujemy system.