Bezpiecznie korzystanie z Internetu i komórek

Porady i wskazówki GIODO dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli.
Dzieci i młodzież ? liderzy w korzystaniu z nowych technologii, są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, m.in. utraty kontroli nad danymi osobowymi. Korzystaniu z Internetu czy telefonów komórkowych nie towarzyszy bowiem wzrost wiedzy i świadomości dotyczącej zasad ochrony danych osobowych, w tym ich udostępniania. Dzieci i młodzież wciąż nierozważnie ujawniają dane osobowe oraz inne informacje o sobie i swoich najbliższych.

Takie m.in. wnioski płyną z przeprowadzonego przez GIODO badania będącego częścią projektu ?Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież?, którego celem było sprawdzenie zachowań młodych ludzi w Internecie w kontekście udostępniania przez nich danych osobowych. Jego wstępne wyniki zostały zaprezentowane w 2012 r.
Raport końcowy ? oprócz informacji o zachowaniach dzieci i młodzieży w Internecie ? zawierają wskazówki i porady adresowane zarówno do nich, jak też rodziców oraz nauczycieli.
GIODO przypomina młodym, by z rozwagą udostępniali dane osobowe ? zarówno swoje, jak i swoich najbliższych i znajomych, by stosowali odpowiednie środki zabezpieczające nie tylko komputer, ale także telefon komórkowy czy aparat fotograficzny. Radzi, aby z rozwagą korzystali z portali społecznościowych, np. dodawali do grona znajomych wyłącznie osoby, które znają, nie zaś ?znajomych znajomych?. Wskazówki dotyczą też zasad bezpieczeństwa, jakich trzeba przestrzegać, dokonując zakupów przez Internet.
Dorosłym GIODO przypomina o konieczności edukowania najmłodszych w bezpiecznym korzystaniu z nowych technologii. Wskazuje, jak ważne jest budowanie dobrych relacji rodziców z dziećmi, które procentuje m.in. tym, że o naruszeniu ich prywatności, rodzice dowiedzą się pierwsi.
Dobrą praktyką rodziców, opiekunów prawnych czy nauczycieli mogłoby być określenie zakresu danych osobowych, których dziecko nie powinno podawać przy korzystaniu z poszczególnych aplikacji, serwisów lub usług oferowanych przez Internet ? radzi GIODO. Zaleca też, by rodzice czy opiekunowie wspólnie ze swoimi dziećmi przeanalizowali sposób rejestracji i inne wymogi formalne, których spełnienia administrator żąda podczas rejestrowania się lub korzystania z aplikacji, serwisów lub usług internetowych. Jednocześnie sugeruje, aby udostępnianie danych osobowych odbywało się w obecności osoby pełnoletniej ? rodzica lub opiekuna.
Przeprowadzone wśród uczniów badania dowiodły, że dzieci i młodzież nie znają instytucji i podmiotów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w Internecie, które mogłyby i powinny zawiadamiać w sytuacjach naruszenia ich prywatności. Dlatego w raporcie końcowym z badań zamieszczony został również wykaz takich instytucji.

One thought on “Bezpiecznie korzystanie z Internetu i komórek

  • 22 października 2013 at 17:23
    Permalink

    nowe pokolenie jest strasznie nie ostrożne i podają dane gdzie popadnie, nie są świadomi zagrożeń.

Comments are closed.