Ochrona danych przed kradzieżą ze schowka

Korzystając z popularnej przeglądarki internetowej Internet Explorer możemy paść ofiarą przechwycenia danych. Dokonują tego cyberprzestępcy, którzy lokują kod na odwiedzanych witrynach internetowych.

Jeśli chcemy się o tym przekonać, w tym celu należy skopiować dowolny tekst i otworzyć stronę www.sourcecodesworld.com/special/clipboard.asp.
Otwierając ją, w przeglądarce Internet Explorer 7 możemy zobaczyć następujący komunikat Do you want this webpage to acces your clipboard? Po udzieleniu zgody, klikająć przycisk Allow access zawartość schowka zostanie przejęta. W starszych wersjach tej przeglądarki, niestety możemy zobaczyć zawartość naszego schowka.

Aby uchronić się przed kradzieżą zawartości schowka ( być może kopiowane tam były nasze fragmenty poufnych umów, hasła, bądź prywatna korespondencja lub numery kont) należy otworzyć przeglądarkę Internet Explorer, a następnie w opcjach internetowych wybieramy kartę Zabezpieczenia i kliknamy Poziom niestandardowy.
W poddziale Obsługa skryptów znajduje się funkcja Zezwól na operacje wklejania przez skrypt. Zaznaczamy obok niej opcję Wyłącz i klikamy OK, w celu zatwierdzenia zmian.

Istnieje jeszcze jeden sposób, dzięki któremu możemy zwiększyć bezpieczeństwo, mowa tu o korzystaniu z bezpłatnego programu KeePass, który przechowuje hasła w sposób bezpieczny. Ciekawostką jest moment,  kiedy narzędzie wykryje, że ostatnią rzeczą, którą skopiowaliśmy do schowka, jest nasze hasło, to po określonej w ustawieniach programu liczbie sekund zawartość schowka zostanie wyczyszczona.