Obserwowanie pulpitu zdalnego komputera

Pulpit Zdalny to opcja , którą oferuje system operacyjny Windows. To doskonała funkcja, w przypadku gdy chcemy kontrolować swoje dzieci w Internecie i zainterweniować w odpowiednim czasie.

Korzystanie z funkcji Pulpit Zdalny , w wielkim skrócie wygląda to jakbyśmy korzystali z jednego komputera wraz z naszym dzieckiem, nawet będąc w pracy,  na monitorze komputera będziemy mieli możliwość zobaczenia dokładnie tego samego, co widzi dziecko na swoim monitorze.

Pulpit zdalny uruchamiamy wprowadzając ustawienia w obydwu komputerach, które będą się ze sobą łączyć.

1. W komputerze docelowym należy kliknąć Start, kolejno Ustawienia, a na koniec Panel Sterowania/System.

2. Następnie wybrać opcję Ustawienia zdalne, a następnie wybierać jedną z trzech opcji w obszarze Pulpit zdalny.

Być może będziemy musieli podać hasło administratora lub go potwierdzić.  Klikamy przycisk Wybierz użytkowników. Następnie w okienku dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego wybieramy Dodaj.

3. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników lub grup należy określić lokalizację do wyszukiwania. W tym celu wybieramy przycisk Lokalizacje, a następnie lokalizację, którą chcemy przeszukać.

4. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania należy podać  nazwę użytkownika, którego dodamy i zatwierdzamy OK.

5. Nazwa zostanie wyświetlona na liście użytkowników w oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego.

Następnie w komputerze, z którego inicjowane jest połączenie otwieramy okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając Start/Wszystkie programy/ Akcesoria/Podłączanie pulpitu zdalnego.

W miejscu Komputer należy wpisać nazwę komputera lub adres jego IP,  do którego chcemy się podłączyć, a następnie zatwierdzamy Podłącz.

W przypadku, gdy znamy nazwę komputera, z którym chcemy się połączyć, wpisujemy ją w oknie Komputer.

Jeśli nie znamy, to należy zapytać administratora sieci o nazwę komputera lub poszukać  nazwy komputera w komputerze, z którym chcesz się połączyć. Po zezwoleniu na zdalne połączenia zapora systemu Windows automatycznie otworzy wymagany port.

Używając innej zapory, musimy sprawdzić czy port Pulpitu zdalnego (zazwyczaj 3389) jest otwarty.