Wyłączanie udziałów administracyjnych w Windows XP

Udziały administracyjne to nic innego jak wszelkie istniejące partycje wraz z ich zawartością.  Tworzone są z myślą o administratorach, którzy mają wgląd do zawartości dysków, co nie każdy użytkownik to aprobuje. Pokazujemy jak je wyłączyć.

W przypadku, gdy chcemy sprawdzić, jakie katalogi w systemie zostały udostępnione należy uruchomić Panel sterowania/Narzędzia administracyjne/Zarządzanie komputerem/Foldery udostępnione/Udziały. Udziały administracyjne mają na końcu nazwy symbol $. Każda partycja tworzy oddzielny udział sieciowy, np. C$, D$.  Dodatkowo znajdują się udziały Admin$ i IPC$. Usuwając takie udziały,poprzez opcję Zatrzymaj udostępnianie, system odtworzy go w sposób automatyczny podczas następnego uruchomienia.

Drugą, bardziej skuteczną metodą usunięcia udziałów administracyjnych jest ingerencja w rejestr systemu.

W tym celu należy:

1. Otworzyć Start/Uruchom i wpisać polecenie regedit.

2. W udostępnionym edytorze rejestru należy odnaleźć klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters.

3. Na koniec należy utworzyć wartość DWORD o nazwie AutoShareWks i w polu Dane wartości wpisać liczbę 0.

4. Uruchamiamy ponownie system.