Korzystanie z trybu InPrivate

Przeglądarka Internet Explorer posiada tryb przeglądania InPrivate, który umożliwia zachowanie prywatności.  Tryb ten nie zapisuje informacji zbieranych podczas korzystania z przeglądarki.

Jeśli chcemy skorzystać z trybu InPrivate, w przeglądarce Internet Explorerze wybieramy menu Narzędzia i kolejno Przeglądanie InPrivate.

Tu mamy możliwość włączenia trybu InPrivate na stałe, dzięki czemu nie będzie konieczne każdorazowe powtarzanie tych czynności.

W celu włączenia przeglądania w trybie InPrivate na stałe należy kliknąć prawym przyciskiem myszy skrót, którym uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer.

Z menu kontekstowego wybieramy opcję Właściwości. W miejscu element docelowy pozostaw domyślne dane, dodając tuż za końcowym cudzysłowem odstęp oraz tekst -private. Na koniec zatwierdź OK.

explorer-inprivate-02

O funkcji

Czasem nie chcesz pozostawiać żadnych śladów swojej aktywności podczas przeglądania Internetu na swoim komputerze. Niezależnie od tego, czy chodzi o zakup prezentu na współużytkowanym komputerze czy sprawdzenie stanu konta bankowego w kafejce internetowej, nie chcesz pozostawiać po sobie żadnych śladów przeglądania ani historii wyszukiwania, które byłyby dostępne dla innych. Są więc przypadki, kiedy historia przeglądanych stron nie jest potrzebna.

Funkcja przeglądania InPrivate zapobiega przechowywaniu historii przeglądania, tymczasowych plików internetowych, danych formularzy, plików cookie oraz nazw użytkowników i haseł przez przeglądarkę. Funkcję przeglądania InPrivate możesz uruchomić z menu Bezpieczeństwo, naciskając klawisze CTRL+Shift+P lub ze strony nowej karty. W programie Internet Explorer zostanie uruchomiona nowa sesja przeglądarki, w której nie będą zapisywane żadne informacje na temat odwiedzanych stron internetowych ani wykonywanych operacji wyszukiwania. Zamknięcie okna przeglądarki zakończy sesję przeglądania InPrivate.