Blokowanie wyświetlania stron WWW w Internet Exporerze

Korzystając na co dzień z przeglądarki Internet Explorer możemy skorzystać z funkcji do blokowania niechcianych stron internetowych np. strony dla dorosłych. Pokażemy, jak skonfigurować przeglądarkę, aby takie strony przestały się wyświetlać.

W otwartym oknie przeglądarki Internet Explorer w pasku menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. Tu wybieramy pole Zawartość i w miejscu Klasyfikator treści klikamy Włącz?
Otworzy się kolejne okno z aktywną zakładką Klasyfikacje, gdzie wyświetli się tabela z kategoriami m.in. Język, Nagość, Namawianie do dyskryminacji?, Przemoc i wiele innych, a pod nią suwak z czterema pozycjami: Brak, Ograniczone, Niektóre oraz Bez ograniczeń.

W otworzonej tabelce zaznaczamy wybrane kategorie, które chcemy zablokować, a suwakiem poziom blokady. Na dole okna znajduje się opcja Opis, która wyjaśnia co i w jakim stopniu będzie blokowane po wprowadzeniu ustawień dla każdej z wybranych kategorii treści.

W zakładce Witryny zaakceptowane mamy możliwość stworzenia listę wyjątków czyli stron internetowych, które niezależnie od wcześniej ustawionej przez nas klasyfikacji będą blokowane lub udostępniane. W polu Zezwalaj na tę witrynę sieci Web wpisujemy adres strony internetowej, która ma być wyjątkiem w klasyfikacji.

Klikamy po prawej stronie Zawsze,jeśli chcesz, aby witryna nie była blokowana, lub Nigdy, jeżeli ma być blokowana. Po kliknięciu adres witryny znajdzie się w tabeli poniżej oznaczony odpowiednim symbolem zależnym od wybranej przez nas opcji (zielony ? zawsze dozwolona lub czerwony ? zawsze blokowana).