Jak utworzyć nowy profil?

Profil w AQQ to miejsce naszych utworzonych kont, wtyczek i ustawień, niezbędne do działania profilu. Jeśli już posiadasz AQQ na swoim dysku czas na utworzenie własnego profilu. Przy pierwszym uruchomieniu pojawia się okno kreatora profilu AQQ. Wybieramy opcję Nowy , po czym podajemy w nim nazwę profilu, oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zatwierdzamy OK.

Dodaj komentarz