Centrum zabezpieczeń – wyłączanie i optymalizacja

Wraz z dodatkiem Service Pack 2 do Windows XP, instaluje się narzędzie Centrum zabezpieczeń. Jest kilka sposobów na jego wyłączenie i dostosowanie wyświetlanych komunikatów do własnych potrzeb. Przydaje to się wówczas, gdy sami chcemy kontrolować aktualność oprogramowania ochronnego lub Centrum nie może doszukać się danego programu, mimo że jest zainstalowany.

Kompletne wyłączanie
Aby całkowicie wyłączyć Centrum zabezpieczeń należy udać się do: Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne -> Usługi, odnaleźć na liście usługę o nazwie Centrum zabezpieczeń, wybrać z menu, które pojawi się po naciśnięciu na pole prawym przyciskiem myszy, Właściwości i w nowym okienku, w polu Typ uruchomienia wybrać opcję Wyłączony.

Jeśli chcemy przywrócić pierwotne ustawienie zamiast Wyłączony wybieramy Automatyczny.

Optymalizacja – wyłączenie poszczególnych komunikatów
Gdy uważamy, że Centrum nam się przydaje, jednak nie używamy z jakichś względów np. oprogramowania antywirusowego, wyskakiwać będą dymki z informacjami, że zalecane jest taki program posiadać.

Aby dezaktywować pojedyncze opcje wchodzimy do Centrum zabezpieczeń (najprościej – klikając dwukrotnie na ikonę w tray'u, lub przez Panel Sterowania), potem należy wybrać Zmień sposób informowania mnie przez Centrum zabezpieczeń. W okienku, które się pojawi, wystarczy odznaczyć pola, które nas nie interesują. Po tym zabiegu Centrum już wie, że nie chcemy dostawać komunikatów o np. braku antywirusa. Żeby przywrócić domyślne opcje wystarczy zaznaczyć z powrotem odpowiednie pola.

Istnieje jeszcze jedna możliwość – wyłączenie opcji przez edycję rejestru. Wchodzimy do Edytora rejestru (Start -> Uruchom -> regedit), odnajdujemy gałąź HKLMSOFTWAREMicrosoftSecurity Center i zmieniamy wartość kluczy AntiVirusDisableNotify (dla oprogramowania antywirusowego), FirewallDisableNotify (dla firewalla) i UpdatesDisableNotify (dla Automatycznych Aktualizacji), na 1 – w tym celu klikamy dwukrotnie na dany klucz i w polu Dane wartości wpisujemy 1. Jeśli klucze nie istnieją, należy je utworzyć – prawoklik -> Nowy -> Wartość DWORD. Nazwa powinna odpowiadać jednemu z wyżej wymienionych pól.

Żeby przywrócić domyślne opcje należy zmienić wartości z 1 na 0.