Automatyczne aktualizacje w Windows XP

Dostępna w systemie Windows XP opcja Automatycznie aktualizacje pozwala na bieżąco uaktualniać wprowadzone poprawki z serwera producenta. Posiadając stały dostęp do sieci , opcja ta będzie instalować automatycznie wszelkie aktualizacje bądź będzie powiadamiać o nich użytkownika.

W celu konfiguracji usług Automatycznych aktualizacji należy:

1. Wybrać menu Start/Panel sterowania, a następnie kliknąć System.
2. W oknie Właściwości systemu, należy przejść do zakładki Aktualizacje automatyczne.
3. Zaznaczamy polecenie Pobierz aktualizacje automatycznie i powiadom mnie, kiedy będą gotowe do zainstalowania. Na koniec zatwierdzamy Zastosuj i OK.
4. Restartujemy system.

Po dokonaniu zmian usługa Automatyczne aktualizacje będzie przedstawiać informacje o pojawieniu się nowych poprawek wraz z pytaniem ich instalacji. Jeśli jednak chcemy zautomatyzować ten proces, zaznaczamy polecenie Automatycznie (zalecane).

aktualizacje