Jak dodać obrazy do slajdu?

Jak dodać obrazy do slajdu w OpenOffice?

Wybierz Wstaw->Obraz->Z pliku. Wyświetli się okno dialogowe Wstaw obraz. Znajdź grafikę, którą chcesz wstawić, a następnie kliknij Otwórz. Za pomocą funkcji Fontwork można wstawiać tekst graficzny o różnych kształtach i schematach kolorystycznych. Na pasku narzędzi Rysowanie, kliknij ikonę Galeria Fontwork. Dwukrotnie kliknij obiekt Fontwork. Okno Fontwork zostanie zamknięte, a wybrany obiekt graficzny pojawi się w bieżącym dokumencie. Dwukrotnie kliknij obiekt graficzny. Test ?Fontwork? jest wyświetlany jako normalny podświetlony tekst wyśrodkowany na obrazie. Usuń standardowy tekst i wpisz własny tekst np. probolan. Naciśnij klawisz Esc lub kliknij poza obszarem grafiki, aby zakończyć wprowadzanie tekstu.