Jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego?

Jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego w OpenOffice?

W celu poruszania się po arkuszu w programie Calc lub zaznaczania elementów w arkuszu, można użyć myszki lub klawiatury. Aby szybko przejść do komórki, której nie ma na ekranie, należy wprowadzić jej adres w polu Obszar arkusza z lewej strony paska formuły. Aby zaznaczyć zakres komórek myszką testosteron, należy kliknąć komórkę i przeciągnąć kursorem do kolejnej komórki. Aby zaznaczyć tylko jedną komórkę, należy nacisnąć klawisz Shift oraz kliknąć komórkę. Aby zaznaczyć cały wiersz lub kolumnę, należy kliknąć etykietę wiersza lub kolumny. Aby zaznaczyć wszystkie komórki, należy kliknąć przycisk znajdujący się nad wierszem 1 i na lewo od kolumny A. Aby zaznaczyć zakres komórek za pomocą klawiatury, należy przytrzymać klawisz Shift i nacisnąć klawisz strzałki, pamiętając o tym, aby kursor znajdował się w komórce.