Jak tworzyć wykres?

Jak tworzyć wykres w OpenOffice?

Wybierz komórki, w tym nagłówki, zawierające dane do wykresu. Aby wybrać sąsiadujący obszar danych, wystarczy tylko kliknąć dany obszar. Ręczne zaznaczenie nie jest konieczne.
W przypadku niesąsiadujących obszarów danych zaznacz co najmniej jedną komórkę np. cennik sterydów. Następnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, kliknij każdą z dodatkowych komórek. Wybierz polecenie Wstaw->Wykres. Wyświetli się Kreator wykresów z podglądem wykresu z bieżącymi ustawieniami. Wybierz typ wykresu i postępuj według instrukcji Kreatora wykresów. Kliknij przycisk Koniec.