Wygodne szyfrowanie plików z wykorzystaniem EFS

Jeśli chcemy, aby żaden użytkownik nie miał wglądu do naszej zawartości w systemie, warto poddać nasze poufne pliki procesowi szyfrowania.

Systemy Windows 2000 i XP w wersjach Professional posiadają tzw. funkcję EFS (Encrypting File System), pozwalającą na szyfrowanie plików na dysku. EFS w sposób automatyczny szyfruje pliki, w chwili zapisu ich na dysku, a następnie odszyfrowuje w przypadku otwierania (tylko gdy do komputera jest zalogowany uprawniony użytkownik).

Aby zaszyfrować pliki wykorzystując program EFS należy:

1. Uruchomić Eksplorator Windows i wybrać pliki do zaszyfrowania. Prawym przyciskiem myszy wybieramy z menu kontekstowego funkcję Właściwości.
2. W zakładce Ogólne wybieramy polecenie Zaawansowane.
3. W miejscu Atrybuty kompresji i szyfrowania wybieramy Szyfruj zawartość, w celu zabezpieczenia danych, zatwierdzamy OK. Następnie ponownie wybieramy OK.
4.Wyświetli się okno dialogowe z ostrzeżeniem o szyfrowaniu. Gdy chcemy poddać szyfrowaniu tylko wybrany plik, zaznaczamy polecenie Szyfruj tylko plik i zatwierdzamy OK. Nazwy zaszyfrowanych plików i katalogów będą wyświetlane w Eksploratorze Windows na kolor zielony.