Uruchomienie Krajowego Klastra Linuksowego

Potężne narzędzie informatyczne w rękach polskiego środowiska naukowego

Dwanaście polskich ośrodków akademickich z Politechniką Częstochowską w roli koordynatora uruchomiło Krajowy Klaster Linuksowy – CLUSTERIX. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w obecności Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera. ?ącząc zasoby 12 ośrodków, utworzono rozproszony geograficznie system zbudowany w architekturze GRID, który dzięki zastosowaniu 802 procesorów Intel® Itanium® 2, krajowej sieci optycznej nowej generacji PIONIER oraz systemu operacyjnego Linux, jest jednym z najszybszych rozproszonych superkomputerów w Europie. Dostawcami sprzętu w projekcie są firmy: OPTIMUS S.A., Hewlett-Packard i ATM S.A. „CLUSTERIX umożliwi wszechstronne wykorzystanie zasobów w zakresie prowadzenia zaawansowanych oblicze? wielkiej skali w zależności od potrzeb. Położenie geograficzne przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie – nasz klaster pozwala na udostępnienie zasobów, usług i aplikacji innym użytkownikom sieci, rozproszonym w całym kraju, a nawet na świecie” – powiedział szef projektu, profesor Roman Wyrzykowski z Politechniki Częstochowskiej.

„Najważniejsze jest to, że realizacja tego projektu zwiększa szanse i konkurencyjność polskiego środowiska naukowego na arenie międzynarodowej, a w szczególności w 6 i 7 Programie Ramowym, np. EGEE (Enabling Grids for E-Science)” – powiedział dr Maciej Stroi?ski, Dyrektor Techniczny z Pozna?skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. „Warto zaznaczyć, że część naszego klastra w EGEE jest rozwiązaniem nowatorskim, gdyż wszystkie pozostałe bazują jeszcze na architekturze 32-bitowej, a docelowe uruchomienie klastra z wykorzystaniem połącze? kręgosłupowych o przepustowości 10 gEth, dostarczanej przez sieć PIONIER, to technologia, której pozazdrościć nam może większość sieci krajowych w Europie i na świecie”.

„Projekt CLUSTERIX to nie tylko unikalna inicjatywa polskiego środowiska naukowego. To również nowatorskie rozwiązanie na arenie międzynarodowej. Dlatego Intel Corporation zaangażował się we wsparcie projektu” – powiedział Paweł Gepner, Główny Specjalista Architektury Intela.

„Nasz wkład nie ograniczył się jedynie do aspektów finansowych. Wspieraliśmy i będziemy wspierać projekt CLUSTERIX swoją wiedzą i doświadczeniem. Jestem przekonany, że opracowane przez nas procesory i narzędzia programistyczne pomogą polskim naukowcom i studentom w rozwiązywaniu istotnych problemów badawczych.”

„Wdrożenie projektu CLUSTERIX pomoże polskiemu środowisku akademickiemu w prowadzeniu prac naukowo-badawczych wymagających wyjątkowo dużej mocy obliczeniowej” – powiedział Jacek Stochlak, Wiceprezes HP oraz Dyrektor Generalny Działu Rozwiąza? dla Przedsiębiorstw w HP Polska. „Serwery HP Integrity oparte o procesory Intel Itanium 2 szczególnie nadają się do tego typu projektów ze względu na oferowaną wydajność oraz skalowalność, która pozwoli w przyszłości rozbudować platformę” – dodaje Piotr Brychczy?ski, odpowiedzialny w Hewlett-Packard Polska za serwery 64-bitowe.

„Cieszy nas, że polskie środowisko naukowe już po raz kolejny doceniło zaawansowaną technologię naszych serwerów oraz doświadczenie i wiedzę pracowników OPTIMUS S.A. w tym zakresie” – powiedział Tomasz Lewandowski, wiceprezes OPTIMUS S.A. odpowiedzialny za sektor sprzedaży do klientów strategicznych.

Wydajność klastra mierzona w bilionach operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę wynosi 4,4 TFLOPs. Clusterix wykorzystywany będzie m. in. do bada? naukowych w zakresie: modelowania zjawisk (np. termomechanicznych), złożonych symulacji (np. przepływu krwi), wizualizacji, przewidywania struktur białek czy projektowania układów elektroniki molekularnej, itd.

U podstaw sukcesu w budowie systemu Krajowego Klastra Linuksowego leży osiągnięcie doskonałej synergii sprzętu i narzędzi programistycznych, co przy szerokim wykorzystaniu idei wolnego oprogramowania pozwoliło na budowę tak nowatorskiego systemu. Podczas realizacji projektu używanych jest szereg narzędzi programistycznych firmy Intel Corporation takich jak kompilatory, analizatory kodu czy biblioteki matematyczne. Znacząca część nowatorskiego oprogramowania zarządzającego wytwarzana jest również przez 12 ośrodków, biorących udział w projekcie przy finansowym wsparciu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

W projekcie Clusterix udział biorą następujące ośrodki: Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK, Politechnika ?ódzka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Uniwersytet Opolski, Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Szczeci?ska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Zielonogórski.

O procesorach Rodzina procesorów Intel Itanium 2 została stworzona z myślą o spełnieniu oczekiwa? naukowców i badaczy dotyczących doskonałej wydajności w zakresie operacji zmiennoprzecinkowych, wydajnej pamięci i obsługi ogromnej ilości danych. Systemy oparte na procesorach Itanium 2 wykorzystywane są przez takich gigantów w dziedzinie nauki jak: U.S. National Center for Supercomputing Applications; Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) i Los Alamos National Laboratory (LANL) pracujące dla U.S. Department of Energy; Cornell Theory Center i European Organization for Nuclear Research (CERN).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: clusterix.pcz.pl