YouTube a przemoc wobec kobiet

Na specjalnie dedykowanej stronie serwisu YouTube użytkownicy z 11 krajów mogą tworzyć oraz umieszczać specjalne krótkie filmy nawołujące do zaprzestania stosowania przemocy wobec kobiet. na zako?czenia akcji zostanie wyłoniony zwycięzca. Konkurs zako?czy się pod koniec stycznia 2010 roku. nagrodą jest pokaz filmu na specjalnie przygotowanym pokazie podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji,