Google nie chce przekazać zebranych z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi

Firma Google odmówiła władzom Niemiec przekazania informacji na temat zbierania informacji z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. O podobne informacje wystąpiły władze USA (dokładnie stanu Oregon) oraz Hongkongu. W tych przypadkach Google odmówiło udostępnienia danych. W przypadku Niemiec firma tłumaczy że jest to niezgodne z Niemieckim prawem dotyczącym ochrony prywatności.