Szyfrowanie danych w Windows Vista

Szyfrowanie danych to opcja, którą oferuje system operacyjny Windows Vista.  Jeśli używamy tej funkcji dosyć często, może stać się to niewygodne, z tej przyczyny, że za każdym razem musimy otwierać okienko właściwości szyfrowanego elementu.  Mamy jednak na to rozwiązanie.

W takiej sytuacji możemy dodać polecenie szyfrowania do menu naszej myszki. Aby to wykonać należy:

1. Wybieramy pole Start i wpisujemy polecenie regedit, zatwierdzamy Enter. Zostanie uruchomiony edytor rejestru.

2. Szukamy klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\Advenced.

3. Następnie należy utworzyć nową wartość DWORD i nadać jej nazwę EncryptionContextMenu.

4. Utworzony element należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i wprowadzić wartość 1.

5. Zamykamy edytor rejestru. Zmiany zostaną wprowadzone natychmiast.

6. Chcąc zaszyfrować/deszyfrować dany folder klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Szyfruj.

vista-szyfrowanie