Jak zrobić instalator?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się tworzeniem instalatora. Aby przedstawić metodę tworzenia, użyjemy znanego programu, pokazując jak krok po kroku stworzyć własny instalator.

Tworzenie instalatora w programie InnoSetup

Po zainstalowaniu, uruchamiamy program i klikamy w menu na funkcję  File  i wybieramy opcję  New. Otworzy się kreator tworzenia instalatora. W kolejnym kroku klikamy na przycisk Next, wpisując dane dotyczące nowego programu, który stworzymy (nazwę, wersję, itd.), klikamy Next , gdzie następnie wybieramy domyślny folder docelowy i nazwę katalogu głównego, klikając ponownie  Next.

W polu, które nam się wyświetli Aplication main executable file klikamy Browse , a następnie szukamy pliku .exe naszej aplikacji. Kolejnym krokiem jaki wykonujemy, to w miejscu Other application files  dodajemy pozostałe pliki i katalogi potrzebne do uruchomienia aplikacji, kolejno klikamy Next.

W następnym oknie ustawiamy nazwę wyświetlaną w menu start oraz elementy, które będą się znajdywać  w menu. W okienku, które się wyświetli można dodać pliki .txt lub .rtf z licencją, informacją wyświetlaną przed rozpoczęciem i po zakończeniu instalacji, wybierz języki, w kolejnym oknie wybieramy folder gdzie ma być zapisany plik instalacyjny, wpisujemy jego nazwę, wybieramy ikonę i opcjonalnie wprowadź hasło, klikamy dalej Next.
Na koniec wyświetli się okno dialogowe,  z pytaniem czy skompilować skrypt , wybieramy oczywiście TAK. Po udanej kompilacji plik jest gotowy i można instalować swoją aplikację.