Jak zabezpieczyć komputer?

Ochrona komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami nie jest trudna, ale wymaga wytrwałości.

Zainstaluj program antywirusowy. Zainstalowanie programu antywirusowego i jego regularne aktualizowanie może pomóc obronić komputer przed wirusami. Programy antywirusowe skanują komputer w poszukiwaniu wirusów próbujących dostać się do poczty e?mail, systemu operacyjnego czy plików. Nowe wirusy pojawiają się codziennie, więc należy często sprawdzać w witrynie sieci Web producenta programu antywirusowego, czy dostępne są aktualizacje. Większość programów antywirusowych jest sprzedawana z roczną subskrypcją, która może być odnowiona w razie potrzeby. Aby znaleźć skaner antywirusowy, odwiedź stronę dostawców oprogramowania zabezpieczającego system Windows Vista .

Nie należy otwierać załączników wiadomości e?mail. Wiele wirusów jest załączanych do wiadomości e?mail i rozprzestrzenia się po otwarciu załącznika wiadomości e?mail. Najlepiej jest nie otwierać żadnego załącznika, o ile nie jest to coś oczekiwanego. Programy Microsoft Outlook i Poczta systemu Windows pomagają blokować potencjalnie niebezpieczne załączniki.

Należy regularnie aktualizować system Windows. Okresowo firma Microsoft wydaje specjalne aktualizacje zabezpieczeń, które mogą pomóc chronić komputer. Te aktualizacje mogą pomóc w zapobieganiu wirusom i atakom komputerowym, zamykając możliwe luki w zabezpieczeniach. Należy upewnić się, że system Windows otrzymuje te aktualizacje, włączając funkcję automatycznego aktualizowania systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego aktualizowania.

Używaj zapory.? Zapora systemu Windows lub dowolna inna zapora może ostrzegać przed podejrzanymi działaniami, gdy wirus lub robak próbuje połączyć się z komputerem. Może także blokować wirusy, robaki, a także udaremniać podejmowane przez hakerów próby pobierania potencjalnie szkodliwych programów na komputer użytkownika.