Usuwanie spyware z wykorzystaniem programu HijackThis

Korzystając z programu HijackThis możemy usunąć złośliwe oprogramowanie i wszelkiego rodzaju rootkity.  Zdarzają się przypadki, że wszelkie infekcje mogą ukryć się nawet głęboko w naszym systemie i stają się trudne do wykrycia.

Program HijackThis  służy do szukania obiektów BHO (Browser Helper Objects), wpisów do autostartu, zdefiniowania w przeglądarkach witryn domowych oraz stron wyszukiwania, menu kontekstowego Internet Explorer, obiektów ActiveX, oraz rozmaitych nietypowych usług systemu.

Po instalacji narzędzia należy wybrać opcję Do a system scan and save a logfile , po czym uruchomi się proces analizy systemu. Podczas przeprowadzenie pierwszego skanowania systemu wyświetli nam się wynik analizy (log) w Notatniku. Jeżeli wybierzemy opcję Plik/Zapisz jako , będziemy mogli zapisać raport w dowolnym folderze. Po jego zapisaniu w żądanym miejscu należy zamknąć okno notatnika i uaktywnić główne okno narzędzia HijackThis.

Wszelkie rezultaty skanowania systemu są podzielone na sekcje oznaczone symbolami, np. R0 lub O2 i dotyczą, m.in. wpisów w rejestrze lub usług.

Wybranie jednej z pozycji , a następnie zatwierdzenie opcji Fix checked spowoduje rozwiązanie problemu, np. usunięcie podejrzanego procesu.

hijackthis-16