Excel – klawisze skrótów – poruszanie się po arkuszu

Program Microsoft Excel to dla wielu skomplikowany arkusz kalkulacyjny. Istnieją jednak tzw. klawisze skrótów, dzięki którym szybko będziemy w stanie się poruszać po arkuszach i skoroszytach programu Excel. Oto one:

ALT – Etykiety z literkami na wstążkach
CTRL + Page Up – Przechodzi do poprzedniego arkusza
CTRL + Page Down – Przechodzi do kolejnego arkusza

F6 – Przełącza między Wstążki i pasek stanu
CTRL + G lub F5 – Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.
CTRL + strzałka – Przechodzi do pierwszej niepustej komórki

ALT + Page UP lub Down – Przewija arkusz o jeden ekran w prawo lub w lewo
SHIFT + F10 – Otwiera menu kontekstowe (prawy klawisz myszki)
F9 – Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach
SHIFT + F9 – Oblicza aktywny arkusz