FileZilla Server

FileZilla Server ? darmowy serwer FTP, dystrybuowany na zasadach open source. Obsługuje protokoły FTP, SFTP i FTPS. Program instaluje w systemie usługę systemową, która jest rzeczywistym serwerem FTP. Dodatkowo instalowany jest interfejs graficzny (FileZilla Server Interface), który znacznie ułatwia zarządzanie serwerem.

Pobierz program do odtwarzania filmów za free.

Interfejs ten pozwala definiować grupy użytkowników, dla których można określać szereg parametrów: maksymalną liczbę połączeń użytkowników należących do danej grupy, maksymalną liczbę połączeń dla jednego IP, katalogi, do których użytkownicy będą mieli dostęp oraz czynności, które będą mogli wykonać (odczyt, zapis i usuwanie plików, listowanie zawartości, tworzenie i usuwanie katalogów), limity prędkości wysyłania i pobierania plików, filtrowanie numerów IP i inne.
Po zdefiniowaniu grup, konieczne jest dodanie przynajmniej jednego użytkownika, którego można przypisać do zdefiniowanej wcześniej grupy (wówczas dziedziczy on wszystkie właściwości tej grupy) lub ustawić wszystkie parametry od początku. Wszelkie ustawienia użytkownika dziedziczone z grupy można dowolnie nadpisywać.

Pobierz FileZilla Server