Darmowe programy do nauki matematyki

Matematyka nazywana jest królową nauk i stanowi podstawy wielu innych dziedzin. Dla  niektórych matematyka wydaje się być łatwa i prosta, podczas gdy inni strasznie się z nią zmagają, a i tak rezultaty są dość mierne. Dla ułatwienia nauki dostępnych jest wiele programów komputerowych, które mogą być dopełnieniem bądź stanowić alternatywę dla podręczników.

GeoGebra

Darmowy program matematyczny, który łączy geometrię, algebrę, tabele, grafikę, statystykę i analizę matematyczną w jednym łatwym do użycia pakiecie. Pozwala m.in. rysować wykresy dla wskazanych funkcji liniowych i kwadratowych, liczyć pole powierzchni figur w układzie współrzędnych, obliczać kąt pomiędzy prostymi lub punktami, wyznaczać punkty przecięcia wykresów dwóch funkcji, przesuwać obiekt o dany wektor, obracać o zadany kąt, wyliczać odległości itp.

Matematyka 1+2

Składa się z dwóch programów pomocnych przy nauce matematyki na podstawowym poziomie. Pierwszy z nich – Matematyka 1 umożliwia działania na liczbach naturalnych m.in. rozkład liczb naturalnych na czynniki pierwsze, obliczanie potęg, silni, liczb bliźniaczych i doskonałych, największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb oraz zamianę cyfr arabskich na system rzymski. Matematyka 2 umożliwia działania na liczbach rzeczywistych m.in. zamianę ułamków zwykłych na dziesiętne (i na odwrót), wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka, przeprowadzanie działań na ułamkach zwykłych oraz działania na procentach.

Geometria

Program umożliwia rysowanie na ekranie monitora figur geometrycznych, zarówno w układzie współrzędnych jak i bez niego. Na pasku statusu, podczas pracy z programem, pojawiają się na każdym etapie rysowania figur wskazówki co do kolejnego kroku do wykonania. Narysowane figury możemy zaznaczać, ukrywać, opisywać a w dodatkowym oknie możemy zapoznać się z własnościami figury, np. narysowana prosta i jej równania pod różnymi postaciami.

HEXelon Tabliczka mnożenia

Program przeznaczona do nauczenia dziecka tabliczki mnożenia w taki sposób, aby potrafiło automatycznie udzielić poprawnej odpowiedzi. Aplikacja oferuje takie opcje jak regulacja prędkości i ilości zadawanych pytań oraz możliwość włączenia i wyłączenia lektora. Poza tym HEXelon Tabliczka mnożenia koryguje wynik gdy dziecko poda niewłaściwą odpowiedź, wystawia oceny, uczy przez powtarzanie działań i komunikuje się z dzieckiem za pośrednictwem lektora.