Jak wstawić tabelkę?

Jak wstawić tabelkę w OpenOffice?

Wybierz Tabela->Wstaw->Tabela. W polu Rozmiar należy podać liczbę wierszy oraz kolumn tabeli. Opcjonalne)Aby użyć standardowego układu tabeli, należy kliknąć polecenie Autoformatuj, wybrać żądany format, a następnie kliknąć OK. W oknie dialogowym Tabela należy określić dodatkowe opcje takie jak nazwa tabeli, a następnie kliknąć OK. Aby wstawić wiersze i kolumny kliknij dowolny wiersz lub kolumnę w tabeli. Dodaj wiersz lub kolumnę. Aby szybko wstawić wiersz pod bieżącym wierszem, należy kliknąć ikonę Wstaw wiersz na pasku zadań Tabela. Aby szybko wstawić kolumnę po prawej stronie bieżącej kolumny, należy kliknąć ikonę Wstaw kolumnę na pasku zadań Tabela. Aby określić liczbę nowych wierszy oraz ich położenie, należy wybrać pozycje Tabela->Wstaw->Wiersze. Aby określić liczbę nowych kolumn oraz ich położenie, należy wybrać pozycje Tabela->Wstaw->Kolumny.

Więcej info na forum komputerowe pliki.pl