Jak dodać kilka profili użytkowników do AQQ?

W AQQ możesz mieć kilka profili. Aby dodać kolejny profil należy otworzyć okno logowania do profilu. Jeśli okno to nie pokazuje się po uruchomieniu AQQ , możemy otworzyć okno logowania na dwa sposoby. Przejść do menu Program, a następnie wybierz Wyloguj (jeśli jakiś profil był już wczytany) lub uruchomić AQQ z wciśniętym przyciskiem Ctrl (wtedy okno logowania pokazuje się zawsze). W oknie tym należy teraz nacisnąć przycisk Nowy i utworzyć nowy profil tak samo, jak utworzony został ten pierwszy. Po zakończeniu tworzenia profilu będzie on dostępny do wybrania w oknie logowania na liście rozwijanej.

Warto zobaczyć.

Dodaj komentarz