Wyłaczanie zapory sieciowej w avast!

Posiadając w systemie dwie zapory sieciowe – wbudowana w program avast! Free Antivirus i systemowa zapora, jeśli chcemy możemy wyłączyć tę w programie antywirusowym i korzystać z zapory zainstalowanej domyślnie w komputerze.

W celu wyłączenia zapory sieciowej w programie avast!Free Antivirus należy kliknąć na  ikonę programu zasobniku systemowym. Po chwili aplikacja uruchomi się.

Następnie w menu, które znajduje się po lewej stronie okna programu, wybieramy opcję  Osłony w czasie rzeczywistym, a następnie Osłona sieciowa.

Na koniec wybieramy przycisk Zatrzymaj, a następnie wybieramy Zatrzymaj na stałe.