Kontrola rodzicielska w Windows 7

System Windows 7 udostępnia przydatną funkcję jaką jest Kontrola Rodzicielska. Włączając tę funkcję możemy ograniczyć dziecku czas korzystania z komputera, mamy możliwość wglądu do programów, które przegląda, a nawet typów gier, w które gra.

Kontrola rodzicielska pozwala na uniemożliwienie dzieciom uruchamiania programów, których nie powinny używać. Nam jako rodzicom pozwala sterować dostępem do gier, wybierać poziom klasyfikacji wiekowej, typ blokowanej zawartości.

Stając się użytkownikiem funkcji Kontrola Rodzicielska mamy możliwość określania limitów czasu, w którym dzieci mogą logować się do komputera. Wynikiem tego jest uniemożliwienie dzieciom logowanie się w określonych godzinach. Ponadto możemy ustawić inne godziny logowania, w poszczególne dni tygodnia.
Gdy upłynie przydzielony czas, gdzie nasze dziecko będzie zalogowane, zostanie wylogowane automatycznie.

gd14

W celu włączenia Kontroli rodzicielskiej należy :

1. Uruchomić aplikację Kontrola rodzicielska, klikając przycisk Start/Panel sterowania/Konta użytkowników/Filtr rodzinny, a następnie wybrać pozycję Konfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej dla wszystkich użytkowników.
Może pojawić się okienko na temat hasło administratora lub potwierdzenie, wtedy wpisujemy hasło bądź zatwierdzamy.

2. Wybieramy konto użytkownika, dla którego chcemy ustawić kontrolę rodzicielską. Aby je skonfigurować, klikamy opcję Włączona, egzekwuj bieżące ustawienia.

3.Po włączeniu Kontroli rodzicielskiej dla konta użytkownika należącego do dziecka, mamy możliwość modyfikacji następujących pojedynczych ustawień kontroli:

Limity czasu ?określamy limity czasu, w którym dzieci mogą logować się do komputera. Uniemożliwia to dzieciom logowanie się w określonych godzinach.

Gry ? możemy kontrolować dostęp do gier, określać poziom klasyfikacji wiekowej, wybierać typy zawartości, które mają być blokowane, a także zezwalać na niesklasyfikowane lub konkretne gry albo je blokować.

Zezwalanie na określone programy lub ich blokowanie ? możesz zapobiec uruchamianiu przez dzieci programów, których nie powinny używać.