Jak wstawić tekst do rysunku?

Jak wstawić tekst do rysunku w OpenOffice?

Na pasku narzędzi Rysunek, kliknij ikonę Tekst. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi Formatowanie tekstu. W dokumencie, należy przeciągnąć kursorem, aby utworzyć prostokąt w miejscu wprowadzania tekstu. Następnie należy wprowadzić tekst. Aby sformatować tekst, należy zaznaczyć tekst, a następnie kliknąć jedną z ikon na pasku narzędzi Formatowanie tekstu.