Sprawdź czy Twoje hasło jest bezpieczne

Logując się na stronę internetową banku otrzymujemy tymczasowy login i hasło, po czym przy pierwszym zalogowaniu musimy zmienić na wymyślone przez nas. Jak więc stworzyć hasło, aby nasz poziom bezpieczeństwa utrzymany był na najwyższym poziomie?

W dzisiejszych poradach przedstawimy przydatną aplikację, który sprawdza siłę naszego hasła, aby nasza kombinacja liczb i cyfr stała się jak najtrudniejsza do odgadnięcia przez cyberprzestępców.

1. Wchodzimy na stronę: http://www.microsoft.com/poland/athome/security/privacy/password_checker.mspx

2. Wpisujemy wymyślone przez nas hasło, a następnie obserwujemy w jakiej skali oceniana jest jego siła.

1232111761fb22c5

Uwaga!

Bezpieczne hasło to tzw. hasło silne, które:
1. Ma co najmniej 10 znaków,
2. Zawiera kombinację cyfr, wielkich i małych liter oraz symboli (np. #%^&@),
3. Różni się znacznie od poprzednich haseł,
4. Nie zawiera powtórzeń znaków (np. 111111111), sekwencji (np. abcdefgh), ani ciągów znaków występujących obok siebie na klawiaturze (np. QWERTY).