Ukrywanie bezprzewodowych sieci ad-hoc w Windows Vista

W sytuacji, w której używamy bezprzewodowej sieci ad-hoc w celu szybkiego zestawienia połączenia między komputerami znajdującymi się blisko siebie, to rozwiązanie może okazać się bardzo niebezpieczne dla naszego systemu.

Jednym z trybów sieci bezprzewodowych jest ad-hoc. Taka sieć nie wymaga dodatkowych urządzeń przy wymianie informacji między komputerami w sieci. Ciemną stroną takiego rozwiązania jest bardzo niski poziom bezpieczeństwa komputerów pracujących w sieci.

Osoba chcąca włamać się do naszych danych będzie miała ułatwione zadanie, gdy znajdzie się w zasięgu sieci ad-hoc. Gdy nie korzystamy podczas pracy z sieci ad-hoc warto wyłączyć opcję wyświetlania ikon dostępnych sieci ad-hoc w oknie połączeń sieciowych.
Windows Vista umożliwia nam filtrowanie listy sieci bezprzewodowych.

W celu wyłączenia opcji wyświetlania sieci bezprzewodowych ad-hoc należy uruchom z poziomu konta administratora polecenie: netsh wlan add filter permission=denyall networktype=adhoc

Wracając do wcześniejszego stanu ustawień uruchomiamy polecenie netsh wlan del filter permission=denyall networktype=adhoc.

adhoc_manual_vista_1