Kontrola dostępu do plików

Dzieląc się korzystaniem z komputera z innymi użytkownikami, dobrym rozwiązaniem będzie założenie blokady do poufnych dla nas plików, w razie ich przypadkowego skasowania.

Korzystając z partycji NTFS, która umożliwia edycję lub otwieranie plików we wskazanych katalogach zaznaczamy w Eksploratorze Windows pliki lub katalogi, które chcesz chronić.

w tym celu:

1. Klikamy na nie prawym przyciskiem myszy , a następnie z menu Właściwości przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia.

Uwaga!

Jeśli nie znajdziemy zakładki Zabezpieczenia należy otworzyć Panel sterowania i uruchomić aplet Opcje folderów. Kolejno z zakładki Widok, w sekcji Ustawienia zaawansowane odznaczamy opcję Użyj prostego udostępniania plików (zalecane).

2. W polu Nazwy grupy lub użytkownika widnieje kilka kont lub grup użytkowników, mających dostęp do danego folderu. W oknie Uprawnienia dla… możemy sprawdzić jakie mają uprawnienia lub zaznaczając właściwe pola, dodać użytkownikowi określone uprawnienia lub zabronić mu dostępu.
3.Ponadto możemy dodać nowego użytkownika lub grupę użytkowników i nadać im nowe wybieramy pozycję Zaawansowane.
4. W nowym oknie wybieramy Znajdź teraz i zaznaczamy nazwę użytkownika lub grupy, która ma zostać dodana. 5. Zatwierdzamy OK i zamykamy okno Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy, wybierając OK.

W zakładce Zabezpieczenia pojawi się kolejna nazwa użytkownika lub grupy, której możesz przyznać lub odmówić określonych praw do katalogu poprzez zaznaczenie pól w sekcji Uprawnienia dla…

kon