Alarm Clock Pro

Alarm Clock Pro jest wirtualnym budzikiem. Program pozwala na włączenie o określonej godzinie radia, ulubionego utworu lub płyty CD. Ponadto program posiada takie funkcje jak: powiadamianie sms-em, zwiększanie głośności wraz z czasem odtwarzania, włączenie/wyłączenie wygaszacza ekranu.

W nowej wersji zmiany:

* New Feature: Can now right click Timer alarms and show a Visual Timer with live countdown.
* New Feature: Timers can now have their visual countdown displayed at startup.
* New Feature: When snoozing an alarm, alarms will now close all media windows, stop iTunes (if applicable), and close all alerts.
* New Feature: Now shows the alarm next ring date when configuring an alarm.
* New Feature: Can now drag and reorder all alarm collections into any order desired (previously you could not reorder All Alarms).
* New Feature: Reduced the amount of text for Relative Alarms if all weekdays enabled.
* Bug Fix: Shows the correct alarm icon in the Summary pane of the alarm setup assistant.
* Bug Fix: Corrected a crash and misconfiguration in the Alarm Clock Pro Helper.
* Bug Fix: Fixed problem with the collections list populating twice.

Licencja: Trial
Pobierz : Alarm Clock Pro v9.1.7