Data Guardian

Data Guardian jest programem chroniącym dane zgromadzone w komputerze. Aplikacja pozwala tworzyć oraz szyfrować bazy danych, listy haseł, kontakty w książce adresowej. Takie dane szyfrowane są za pomocą 448-bitowego szyfrowania Blowfish.

W nowej wersji zmiany:

New Feature: Now displays a success message when exporting for the iPhone and a database has been uploaded.
New Feature: Shows iPhone and database icons in the iPhone export pane.
Modification: Moved the iPhone export option to the Export window.
Modification: Record names are now blank by default when creating new ones.
Modification: Updated documentation on exporting for iPhone.
Modification: Removed the legacy iPhone export option.
Bug Fix: Show/hide passwords now works again on Windows.
Bug Fix: Downloading iPhone databases is now fixed.
Bug Fix: Fixed an activation bug on Windows.

Licencja: Trial
Pobierz : Data Guardian 1.6.8