Ustawienia Firewalla zablokowane przez wirusa

Uruchamiając Zaporę sieciową zdarza się , że wyświetla się komunikat dotyczący ustawień bezpieczeństwa, które są kontrolowane przez zasady grupy. Przyczyną tego może być zainstalowany w systemie szkodliwy wirus.

Obecnie istnieją wirusy, które potrafią wyłączyć zaporę wbudowaną w system Windows XP. Dokonać tego mogą korzystając z zasad grupy bądź przez wpisy znajdujące się w rejestrze. Rozwiązaniem tego problemu jest wykonanie skanowania wszystkich składników systemu za pomocą antywirusa. Dodatkowo należy wykonać jeden z dwóch opisanych sposobów:

Sposób 1

1. Uruchamiamy edytor rejestru, gdzie wpisujemy polecenie REGEDIT.
2. Szukamy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Policies\Microsoft po czym usuwamy z niego klucz o nazwie WindowsFirewall.
3. Po zamknięciu edytora restartujemy system.

Sposób 2

1. Uruchamiamy przystawkę zasad grupy poleceniem GPEDIT.MSC.
2. Przechodzimy do gałęzi Konfiguracja komputera/Szablony administracyjne/Sieć/Połączenia sieciowe/Zapora system Windows/Profil standardowy.
3. Wszystkie dostępne z prawej strony ustawienia zmieniamy na Nie skonfigurowany.